CS-MKM120PX Cameron Sino Battery

$67.00

CS-MKM120PX Cameron Sino Battery

Part Number:
MILWAUKEE
 • 48112402
 • 48-11-2402
 • 48112412
 • 48-11-2412
 • 48112440
 • 48-11-2440
 • 4932352664
 • 4932430065
 • M12 B3 XC
 • M12 B4 XC
Fit Model:
MILWAUKEE
 • C12 FM
 • C12 HZ
 • C12 HZ-0
 • C12 HZ-202C
 • C12 JSR
 • C12 JSR-0
 • C12 LTGE
 • C12 MT
 • C12 MT-0
 • C12 MT-202B
 • C12 MT-402B
 • C12 PC
 • C12 PC-0
 • C12 PN
 • C12 PN-0
 • C12 PPC
 • C12 PPC-0
 • C12 PXP
 • C12 PXP-I06202C
 • C12 PXP-I10202C
 • C12 PXP-N202C
 • C12 RAD
 • C12 RAD-0
 • C12 RAD-202B
 • C12 RT
 • C12 RT-0
 • M12
 • M12 AL
 • M12 AL-0
 • M12 BD
 • M12 BD-0
 • M12 BD-202C
 • M12 BDC6
 • M12 BDC6-0
 • M12 BDC6-202C
 • M12 BDC8
 • M12 BDC8-0
 • M12 BDC8-202C
 • M12 BDD
 • M12 BDD-0
 • M12 BDD-202C
 • M12 BDDX
 • M12 BDDX-202X
 • M12 BDDXKIT-202X
 • M12 BID
 • M12 BID-0
 • M12 BID-202C
 • M12 BIW12
 • M12 BIW12-0
 • M12 BIW12-202C
 • M12 BIW14
 • M12 BIW14-0
 • M12 BIW38
 • M12 BIW38-0
 • M12 BIW38-202C
 • M12 BPD
 • M12 BPD-0
 • M12 BPD-202C
 • M12 BPD-402C
 • M12 BPP2B
 • M12 BPP2B-421C
 • M12 BPP2C
 • M12 BPP2C-402B
 • M12 BPP2D
 • M12 BPP2D-402B
 • M12 BPP3A
 • M12 BPP3A-202B
 • M12 BPP4A
 • M12 BPP4A-202B
 • M12 BPS
 • M12 BPS-0
 • M12 BPS-421X
 • M12 BRAID
 • M12 BRAID-0
 • M12 BS
 • M12 BS-0
 • M12 BS-402C
 • M12 BSD
 • M12 BSD-0
 • M12 CC
 • M12 CC-0
 • M12 CCS44
 • M12 CCS44-0
 • M12 CCS44-402C
 • M12 CCS44-602X
 • M12 CD
 • M12 CD-0
 • M12 CDD
 • M12 CDD-0
 • M12 CDD-202C
 • M12 CDD-602X
 • M12 CH
 • M12 CH-0
 • M12 CH-202C
 • M12 CH-602X
 • M12 CHZ
 • M12 CHZ-0
 • M12 CHZ-402C
 • M12 CHZ-602X
 • M12 CID
 • M12 CID-0
 • M12 CID-202C
 • M12 CIW12
 • M12 CIW12-0
 • M12 CIW12-202C
 • M12 CIW14
 • M12 CIW14-0
 • M12 CIW14-202C
 • M12 CIW38
 • M12 CIW38-0
 • M12 CIW38-202C
 • M12 CPD
 • M12 CPD-0
 • M12 CPD-202C
 • M12 CPD-602X
 • M12 CPP2B
 • M12 CPP2B-402C
 • M12 CPP2B-602X
 • M12 DE
 • M12 DE-0C
 • M12 DE-201C
 • M12 GG
 • M12 GG-0
 • M12 GG-401B
 • M12 H
 • M12 H-0
 • M12 H-202C
 • M12 H-402C
 • M12 HBW
 • M12 HH BL2
 • M12 HH GREY2
 • M12 HJ 3IN1
 • M12 HJ BL3
 • M12 HJ CAMO4
 • M12 HJ GREY3
 • M12 HJ LADIES
 • M12 HPT
 • M12 HPT-202C
 • M12 HPT-202C M-KIT
 • M12 HPT-202C TH-KIT
 • M12 HPT-202C U-KIT
 • M12 HPT-202C V-KIT
 • M12 HPT-202C V-KIT2
 • M12 HV
 • M12 HV-0
 • M12 IC
 • M12 IC AV3
 • M12 IC AV3-201C
 • M12 IC-0 (S)
 • M12 IC-201C (S)
 • M12 IR
 • M12 IR-201B 1/4
 • M12 IR-201B 3/8
 • M12 JS
 • M12 JS-0
 • M12 JS-402B
 • M12 JSSP
 • M12 JSSP-0
 • M12 LL
 • M12 LL-0
 • M12 MLED
 • M12 MLED-0
 • M12 NRG-602
 • M12 PCG/310
 • M12 PCG/310C-0
 • M12 PCG/310C-201B
 • M12 PCG/400
 • M12 PCG/400A-0
 • M12 PCG/400A-201B
 • M12 PCG/600
 • M12 PCG/600A-0
 • M12 PCG/600A-201B
 • M12 PP2A
 • M12 PP2A-202C
 • M12 PP2A-402C
 • M12 REDLITHIUM XC 4.0
 • M12 SL
 • M12 SL-0
 • M12 SLED
 • M12 SLED-0
 • M12 TD
 • M12 TD-201
 • M12 TI
 • M12 TI-201C
 • M12 TLED
 • M12 TLED-0
 • M12-18 JSSP
 • M12-18 JSSP-0
 • M12BDD-402C

Capacity:4000mAh

Type:Li-ion

Voltage:12.0V

Rate:48.00Wh

Color:Red/Black

Dimension:87.91 x 64.72 x 110.68mm

EAN Code:4894128095941

Net Weight:372g / 13.12oz

Gross Weight:500g / 17.64oz

Remark:not compatible with 2320 M12‰ۡó¢ÌÎÌÝ_ÌÎ_̴Ì_í«̴å¢ Plumb Laser and 2290 SUB-SCANNER‰ۡó¢ÌÎÌÝ_ÌÎ_̴Ì_í«̴å¢ M12‰ۡó¢ÌÎÌÝ_ÌÎ_̴Ì_í«̴å¢ Cordless Detection Tool